Prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem

• umowy – tworzenie i opiniowanie umów, aktów prawnych, regulaminów
• przygotowanie i obsługa transakcji handlowych
• zabezpieczenia wierzytelności, osobiste bądź rzeczowe dostosowane do specyfiki branży oraz indywidualnej sytuacji klienta
• windykacja, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
• odszkodowania – dochodzenie naprawienia szkody w mieniu jak i na osobie oraz zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, szkody komunikacyjne
• prawo spadkowe

Prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem

• obrona w sprawach karnych
• obrona w sprawach karnych skarbowych
• pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, ze szczególnym uwzględnieniem

• sprawy rozwodowe
• alimenty
• prawo opiekuńcze

 

Prawo gospodarcze – prawo spółek handlowych, działalności gospodarczej, obsługa prawna przedsiębiorców

Prawo pracy – indywidualne podejście zarówno z pozycji pracodawcy jak i pracownika

Prawo administracyjne – reprezentowanie przed organami administracji publicznej I stopnia i organami odwoławczymi, przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Doradztwo podatkowe – udzielanie porad z zakresu prawa podatkowego, reprezentowanie przed organami administracji podatkowej oraz sądami administracyjnymi, obrona w sprawach karnych skarbowych

Nieruchomości – ocena stanu prawnego, transakcje, inwestycje z uwzględnieniem prawa budowlanego, ustaw o gospodarce nieruchomościami oraz planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym