paragraf

Relacje z klientem muszą opierać się na obustronnym zaufaniu

• tajemnica zawodowa
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
• etyka zawodowa
• wyłączenie się od sprawy w przypadku konfliktu interesów

paragraf

 

Kancelaria
Adres – Kutno 99-300, ul. Żółkiewskiego 5/2

 

Adwokat
Marta Kwiatkowska-Tarcz
tel. – 606 312 148
e-mail – adwokat@tarcz.pl

 

Radca Prawny
Artur Tarcz
tel. – 501 236 321
e-mail – kancelaria@tarcz.pl